Meghavi Wellness Spa | Novotel Chennai OMR
Address : 11th floor, opp.Elcot sez, IT Expressway, Chennai, Taimil Nadu, Rajiv Gandhi Salai, Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu 600119
Contact Number : Hotel Extn : 655 PH; 63095 41999, 63095 73999,  8880209999